Droga Krzyżowa 11 PDF  Array Drukuj Array

DROGA KRZYŻOWA Z MARYJĄ.


Stacja 1: Pan Jezus na śmierć skazany.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Jezus, Syn Maryi, z miłości do człowieka „uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). Przyjął na siebie niesprawiedliwy wyrok głoszący: „winien jest śmierci” (Mk 14,64) Maryjo,

Matko niewinnie skazywanych – módl się za nami

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 2: Pan Jezus bierze krzyż na Swe ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. „On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści” (Iz 53,4); dobrowolnie wziął krzyż na swe ramiona.

Matko ludzi cierpiących – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 3: Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Pod ciężarem drzewa upadł „a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego” (Iz 53,4). Nasze powątpiewania w wierze, nasza niewierność Prawu Bożemu jest przyczyną naszych upadków.

Matko zawierzenia – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 4: Pan Jezus spotyka swoja Matkę.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Milczące spotkanie dwóch najbardziej kochających się serc. Serce Matki i Serce Syna biją tym samym rytmem. Nasze ludzkie serca szukają prawdziwej miłości. Uczymy się jej wpatrując się w te dwa Serca i prosząc, aby nasze biły tym samym rytmem pełnienia woli Bożej.

Matko Niepokalana – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 5: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

W drodze na Golgotę żołnierze „przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego” (Mk 15,21). Chciejmy bardziej pomagać innym niż oczekiwać pomocy.

Matko Nieustającej Pomocy – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 6: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wybiegła z tłumu, by otrzeć twarz Tego, który „tak nieludzko został oszpecony (…) i postać Jego była niepodobna do ludzi” (Iz 52,14). Każdy grzech oszpeca nasze dusze. Maryja, ucieczka grzeszników, wyprasza nam łaskę nawrócenia.

Matko płacząca nad nami – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 7: Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Gdy słabnie nasza nadzieja i ufność, upadamy pogrążając się w sprawach tego świata.

Matko dobrej nadziei – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 8: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Jezus odwracając od siebie uwagę, pocieszał płaczących nad Nim. Zwracając się „do nich rzekł:<<Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!>>”(Łk 23,28)

Matko pocieszenie – módl się za nami

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 9: Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Jezus „do końca umiłował” (J 13,1) każdego człowieka. Nasze pojęcie miłości odbiega od tego, które ukazał swoją postawą Chrystus. Fałszywa miłość, pozbawiona osobowego odniesienia do drugiego człowieka, prowadzi do upadku. Tam, gdzie jest grzech, trudno jest mówić o miłości w jakimkolwiek znaczeniu.

Matko miłości – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 10: Pan Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Jezus stanął na Golgocie ogołocony ze wszystkiego. Przyodziany jest tylko niewinnością. Miłośc prawdziwa to miłość czysta.

Matko czystej miłości – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 11: Pan Jezus do krzyża przybity.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

By dostzec miłość Boskiego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, trzeba ukrzyżować swoje namiętności i pożądania.

Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 12: Pan Jezus umiera na krzyżu.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Jezus „umiłowawszy swich na świecie, do kończ ich umiłował” (J 13,1). Prawdziwa miłość oddaje życie za przyjaciół, bo „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka sweo, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje i [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. (...) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość -–te trzy: z nich zaś największa jest miłość” (1 Kor 13,4–8.13).

Matko współcierpiąca z Synem swoim – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 13: Pan Jezus zdjęty z krzyża.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Umęczone i martwe Ciało Jezusa złożono na rękach Matko. Czy jest ból, który można porównać z cierpieniem Najczystszego Serca Maryi?

Matko bolesna – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja 14: Pan Jezus do grobu złożony.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Ciało Jezusa złożono do grobu wykutego w skale. Każdy pogrzeb uczy nas szacunku do ciała ludzkiego, które jest świątynią Ducha Świętego. Tej prawdy uczy nas Jezus Eucharystyczny dający swe Ciało na pokarm prowadzący do domu Ojca, do chwały zmartwychwstania.

Matko czekająca zmartwychwstania Syna – módl się za nami.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


(tekst ze strony:http://www.dominikanie.com/droga16.htm)