Droga Krzyżowa 3 - dla dzieci PDF  Array Drukuj Array  Email

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

(śpiewana na dobraną melodię lub recytowana, bądź czytana w myśli)


Wersja I

Wstęp.

Jezu kochany chcę dziś na nowo iść razem z Tobą Drogą Krzyżową. Chcę z Tobą współczuć, Ciebie pocieszać, chcę z Tobą cierpieć, z Tobą zmartwychwstać.

1. Słucha Pan Jezus sądu Piłata i Sam chce umrzeć za grzechy świata. Jakiś Ty dobry, Jezu kochany, że chcesz być za nas ukrzyżowany.

2. Bierze Pan Jezus krzyż na ramiona i na tym krzyżu za ludzi skona. Umrzeć na krzyżu, Jezu, Ci trzeba, by nam otworzyć bramę do nieba.

3. Pan Jezus pada pod ciężkim drzewem, kaci Go biją i ciągną z gniewem. Za to, że cierpisz, Jezu, tak srodze, chcę iść za Tobą w Krzyżowej Drodze.

4. Matka Najświętsza Syna spotkała, z wielkiego smutku bardzo płakała. Nie płacz, Panienko Najświętsza, więcej. Kocha Cię każde serce dziecięce.

5. Nieść krzyż pomaga Szymon z Cyreny, jakby Ci ulżyć, Jezu, już wiemy: Kiedy pomogę innym w potrzebie, przyjmij to, Jezu, jakby dla Ciebie.

6. Klęka przed Panem i Weronika, podaje czyste płótno ręcznika. A na nim twarz się odbija święta, daj, niech Twą mękę, Jezu, pamiętam.

7. Upada Jezus już po raz drugi, bij ą Go kaci, Piłata sługi. By Cię pocieszyć, Jezu kochany, posłucham starszych, ojca i mamy.

8. Święte niewiasty wyszły na drogę, płaczą, że Panu pomóc nie mogą. Już się poprawię, źle robić nie chcę, by Twoje, Jezu pocieszyć serce.

9. Trzeci raz Jezus na drodze pada, biją Go, ciągnie katów gromada. Więc obiecuję, Jezu mój, Tobie, że już nikomu krzywdy nie zrobię.

10. Stoi Pan Jezus odarty z sukni, o jakże cierpi, jak bardzo smutny. Bo to za brzydkie myśli i czyny cierpi tak bardzo Jezus niewinny.

11. Godzina śmierci już się przybliża, kaci przybiją Pana do krzyża. Kiedy tak cierpisz, Jezu kochany, całuję Twoje najświętsze rany.

12. Jezus przybite wyciąga ręce, umiera za mnie w ogromnej męce. Więc gdy do złego chęć mnie ogarnie, przypomnę, coś Ty wycierpiał dla mnie.

13. Zdejmują z krzyża Najświętsze Ciało, by na dzień święty nie pozostało. Dziękuję Tobie, Jezu kochany, za Twoją mękę, za Twoje rany.

14. Leży Pan Jezus umarły w grobie, Matka Bolesna płacze w żałobie. Spraw to, o Matko Niepokalana, niechaj nie smucę Jezusa Pana.

Zakończenie.

O dobry Jezu, kończymy nabożeństwo Drogi Krzyżowej i całujemy Twoje święte rany. Ratuj grzeszników, pocieszaj smutnych, wspomóż biednych i chorych, błogosław kapłanom, rodzicom i dzieciom, wspieraj Ojczyznę naszą, wybaw dusze z czyśćca. Amen.