Droga Krzyżowa 2 - dla dzieci PDF  Array Drukuj Array  Email

DROGA KRZYŻOWA

W Jerozolimie powstał zwyczaj obchodzenia miejsc uświęconych męką Zbawiciela i rozważania jej. Z czasem zaczęto w całym Kościele wznosić „stacje" męki Pańskiej. Wierni, obchodząc je, rozważają cierpienia Chrystusa.

WSTĘP

Dobry Jezu, chcemy Ci towarzyszyć na drodze krzyżowej. Pomóż nam łaską, abyśmy tę drogę pobożnie odprawili.


STACJA I

Jezus skazany na śmierć

Najświętszy Jezu ludzie nie uwierzyli w Ciebie i skazali Cię na śmierć, chociaż jesteś niewinny. Nie pozwól nam o żadnym człowieku źle myśleć i źle mówić, bo nie znamy o nim całej prawdy. Tylko Ty ją znasz. Ty znasz całą prawdę i o nas, i przebacz nam, gdy jesteśmy winni.


STACJA II

Jezus bierze krzyż na ramiona

Dobry Jezu, oto przynoszą krzyż, a Ty bierzesz go na swoje ramiona. Nam tak trudno cierpliwie znosić, gdy nam się coś nie udaje, gdy czegoś nie możemy mieć, gdy nas coś boli. A przecież to jest nasz krzyż na każdy dzień, który powinni przyjmować wszyscy Twoi prawdziwi uczniowie.


STACJA III

Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem

Bolejący Jezu, tak ciężki jest krzyż, że na ziemię upadasz. To grzechy ludzkie są tak ciężkie. Nasze grzechy też. Żałujemy za nie i przepraszamy.


STACJA IV

Jezus spotyka swą Matkę

Kochany Jezu i Matko Boska, widzimy Was smutnych, bolejących. Najlepszy Syn Matkę pociesza, a Matka cierpi z Synem. Łączymy się z Wami i kochamy Was bardzo za to.


STACJA V

Jezus spotyka Szymona z Cyreny

Cierpiący Jezu, chcemy Ci pomóc, tak jak Szymon, w niesieniu krzyża. Możemy to czynić codziennie, gdy bliźnim pomagamy. Pokaż nam, jak kochać bliźniego.


STACJA VI

Jezus spotyka Weronikę

Dobry Jezu, święta Weronika otrzymuje obraz Twojego Oblicza. Niech patrzą na nas Boskie Twoje oczy. One wszędzie nas widzą. Chcemy o tym pamiętać.


STACJA VII

Jezus po raz drugi upada

Zbawicielu nasz, drugi raz padasz pod krzyżem, cały w ranach i cierpieniu. Obyśmy nigdy w grzech ciężki nie upadli. Prowadź nas, Jezu!


STACJA VIII

Jezus spotyka płaczące niewiasty

Jezu kochany, przemawiasz do matek z dobrocią. Ty bardzo kochasz swoją Matkę i nam kazałeś kochać rodziców. Błogosław im, Boże.


STACJA IX

Jezus upada po raz trzeci Cierpiący Zbawicielu, czemu padasz po raz trzeci pod  krzyżem? Tak bardzo jesteś osłabiony? Ty cierpisz za grzechy i dusze ratujesz. Nawróć biednych grzeszników, niech nie zginą.


STACJA X

Jezus obdarty z szat

Najświętszy Jezu, stoisz na górze Golgoty, obdarty z szat i obnażony. Wstydzisz się za nieczyste grzechy ludzi. Daj nam serca czyste.


STACJA XI

Jezus przybity do krzyża

Bolejący Jezu, okropne gwoździe ranią Twe ręce i nogi. Tymi rękami karmiłeś głodnych i błogosławiłeś dzieci. Niech nasze ręce, o dobry Jezu, tylko dobrze czynią.


STACJA XII

Jezus kona na krzyżu

Konający Zbawicielu, w ciemnościach i o-puszczeniu, z modlitwą i miłością umierasz za nas na krzyżu. l teraz umierają ludzie. Ratuj konających i daj nam szczęśliwą godzinę śmierci.


STACJA XIII

Jezus zdjęty z krzyża

O Jezu kochany, dobrzy ludzie zdejmują Cię z krzyża i kładą przed Matką Bolesną. O Jezu, nie chcemy Cię opuścić, ale chcemy wytrwać z Tobą na zawsze. Zachowaj nas w dobrem.


STACJA XIV

Pogrzeb Jezusa

Dobry nasz Zbawicielu, Twe święte ciało kładą do grobu, ale Ty zmartwychwstaniesz trzeciego dnia. Wspomnij o duszach w czyśćcu i przyjmij je do nieba, do życia bez końca.


ZAKOŃCZENIE

O dobry Jezu, kończymy Drogę Krzyżową i całujemy Twoje święte rany. Ratuj grzeszników, pocieszaj smutnych, wspomóż biednych i chorych.