Droga Krzyzowa 14 PDF  Array Drukuj Array  Email

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Rozpoczynamy Drogę Krzyżową, która w całości poświęcimy modlitwie za kapłanów. Najświętszy Sakrament, największy skarb jaki posiada Kościół, znajduje się w kapłańskich rękach. Modląc się za kapłanów, modlimy się o to, by Eucharystia była otoczona należną czcią


STACJA I

Najwyższy Kapłan niesprawiedliwie  osądzony

Święty, a jednak ludzie wydali na niego niesprawiedliwy wyrok. Potrafili oskarżyć Najwyższego, Świętego Kapłana. A co dopiero nieświętych, zwykłych grzesznych ludzi, których na przestrzeni wieków powołuje Bóg do kapłańskiej posługi. Ileż niesprawiedliwych wyroków, ile krzywdzących sądów, ile nieuzasadnionych słów krytyki wypowiada świat pod adresem kapłanów. Kto jest w stanie sprawiedliwie osądzić kapłana, jak nie sam Bóg? Żaden człowiek tego nie potrafi.

Panie Jezu, przebacz wszystkie nasze niesprawiedliwe sądy, jakie wypowiedzieliśmy pod adresem Twoich kapłanów.


STACJA II

Najwyższy Kapłan bierze krzyż na swoje ramiona

Krzyż to ołtarz ofiarny, na którym Najwyższy Kapłan złoży jedyną ofiarę, zdolną pojednać świat z Bogiem. Każde powołanie kapłańskie to wezwanie do dźwigania krzyża, do odpowiedzialności za zbawienie wielu. Jedno z najtrudniejszych powołań na ziemi.

Panie Jezu, wyciągający ręce po drzewo krzyża, prosimy Cię, aby kapłani odpowiedzieli na Twoje wezwanie. By wypełnili swoje powołanie do końca tak, jak pragnie tego Twoje Kapłańskie Serce.


STACJA III

Najwyższy Kapłan upada pod ciężarem krzyża

Panie Jezu, Twoje ludzkie siły okazały się zbyt małe wobec ciężaru zbawienia świata. Ugięły się Twoje kolana pod ciężarem krzyża.

Przy trzeciej stacji prosimy Cię za kapłanów najmłodszych, którzy stawiają pierwsze kroki na niełatwej drodze kapłańskiego życia. Szczególnie za tych, którzy uginają się pod ciężarem swojego powołania. Spraw, aby wsparci Twoją łaską, zdołali je zrealizować do końca.


STACJA IV

Najwyższy Kapłan spotyka swoją Matkę

Matka Jezusa uczestniczy w Jego kapłańskiej ofierze. Jest bardzo blisko. To wielkie szczęście mieć blisko kochającą i wspierającą Matkę. Żadne serce na ziemi nie rozumie tak doskonale powołania kapłańskiego, jak serce matki kapłana. Dopóki bije, uczestniczy w jego kapłańskim życiu.

Matko Bolesna ogarnij swoim Sercem matki kapłanów. Naucz je trudnej sztuki towarzyszenia swoim synom na drodze ich powołania.


STACJA V

Szymon z Cyreny pomaga Najwyższemu Kapłanowi dźwigać krzyż

Kapłan musi umieć współpracować z ludźmi, nawet wtedy, gdy oni niechętnie angażują się w sprawy zbawienia.

Panie Jezu, przyjmujący pomoc Szymona, naucz nas jak winno wyglądać wspólne dzieło kapłana i świeckich w zbawianiu świata. Udziel wszystkim kapłanom łaski współpracy z ludźmi świeckimi, aby umieli wspólnie podejmować trud odpowiedzialności za uświęcenie ludzkości.


STACJA VI

Świata Weronika ociera twarz Najwyższego Kapłana

Ludzie dziś nie mogą dosięgnąć Twojej twarzy, Panie, ale mogą dosięgnąć twarzy Twoich kapłanów. Ileż to razy w ciągu jednego dnia uderzają i zniekształcają ich twarze. Wystarczy spojrzeć w ekran telewizora, by zobaczyć zniekształcony obraz Twego kapłana.

Spraw, Panie Jezu, by pojawiły się ręce, które potrafią odsłonić piękno twarzy Twojego kapłana. Dziś trzeba wiele odwagi, by we współczesnym świecie otrzeć zniekształconą twarz kapłana.


STACJA VII

Najwyższy Kapłan upada po raz drugi

Panie Jezu, powstający z upadku, prosimy Cię o łaski potrzebne dla spowiedników. Podnosić ludzi z upadków, to niełatwa praca.

Wypełnij serca kapłańskie Twoją mądrością, cierpliwością i miłością, aby umieli podnieść tych, którzy upadają w grzechy. Niech konfesjonały będą miejscem powstania wielu, powstania naszego narodu.


STACJA VIII

Najwyższy Kapłan upomina kobiety

Upomnieć drugiego człowieka tak, by upomnienie odniosło skutek, to wielka sztuka. Kapłan jest odpowiedzialny za upomnienie, za prostowanie dróg ludzkiego myślenia, ile razy zbaczają oni na ścieżki prowadzące daleko od Boga.

Panie Jezu, upominający jerozolimskie kobiety, udziel kapłanom stojącym na ambonie ducha braterskiej miłości, potrzebnej do skutecznego upominania błądzących.


STACJA IX

Najwyższy Kapłan upada po raz trzeci.

Panie, powstający z trzeciego upadku, zanosimy do Ciebie modlitwę wynagrodzenia za zgorszenia, które dają kapłani. Gdy ten, kto ma uświęcać i jednoczyć z Bogiem prowadzi do grzechu, uczy grzechu i niszczy człowieka, popełnia jeden z najcięższych grzechów, jaki jest możliwy do popełnienia na ziemi. Zgorszenie dane przez kapłana trudno naprawić. Mijają lata, a zadana rana nie przestaje krwawić.

Prosimy Cię, Najwyższy Kapłanie, o łaskę Twego miłosierdzia dla każdego kapłana, który na ziemi był powodem zgorszenia.


STACJA X

Najwyższy Kapłan z szat odarty

Najwyższy Kapłan oddaje wszystko, nawet ubranie. Kapłaństwo łączy się nierozerwalnie z ofiarą, z oddaniem wszystkiego, co doczesne, materialne. Nam ludziom trzeba długo dorastać do tego, byśmy umieli złożyć ofiarę ze wszystkiego.

Odarty z szat, Panie, prosimy Cię, by kapłani nie ulegali pokusie materializmu i chciwości. Ukaż im piękno ewangelicznie pojmowanego ubóstwa.


STACJA XI

Najwyższy Kapłan przybity do krzyża

Nadeszła Twoja godzina, czas cierpienia i pełnej ofiary. Z Twoją krwią wypływa modlitwa przebaczenia za tych, którzy Cię mordują.

Naucz, Panie, Twoich kapłanów miłości przebaczającej, naucz ich zwyciężać miłością, gdy dostają się w ręce wrogów. Tylko wtedy, kiedy sami to potrafią, zdołają uczyć trudnej miłości nieprzyjaciół tych, którzy są im powierzeni.

STACJA XII

Najwyższy Kapłan składa swoją jedyną ofiarę

Golgota to miejsce pojednania ziemi z niebem. Oby wszyscy kapłani stojąc przy ołtarzu zawsze mieli świadomość uobecnienia Twojej krwawej ofiary, oby sami korzystali w pełni z jej owoców i umieli rozdzielać je innym. Golgota to źródło kapłańskiego powołania. Tu się ono rodzi i tu się spełnia.

Panie Jezu, umierający na krzyżu, dziękujemy Ci za dar kapłańskich powołań. Dziękujemy za to, że kapłani mogą na ziemi uobecniać dla nas Twoją Najświętszą Ofiarę.


STACJA XIII

Ciało Najwyższego Kapłana złożone do grobu

Panie Jezu, Twoi bliscy: Matka, Jan Apostoł, Józef z Arymatei i Nikodem złożyli Twoje Ciało do grobu. Umęczone i martwe, po trzech dniach zmartwychwstało. Twoi kapłani składają Twoje Ciało w ludzkie serca. Eucharystia ma doprowadzić do chwalebnego zmartwychwstania tych wszystkich, którzy Twoje Ciało przyjmują. Oby nigdy na ziemi nie zabrakło kapłanów rozdających Komunię świętą.

Przy tej stacji dziękujemy Ci za każde kapłańskie ręce, które rozdzielają Twoje Najświętsze Ciało jako pokarm.


STACJA XIV

Grób Najwyższego Kapłana

Grób Najwyższego Kapłana jest pusty. On zasiada po prawicy Ojca, by się wstawiać za nami. A na ziemi działa przez serca, usta, ręce czterystu tysięcy kapłanów. Wielkie kapłańskie dzieło trwa.

Przy ostatniej stacji prosimy Cię, Panie Jezu, nasz Najwyższy Kapłanie, abyś przyjął do siebie wszystkich zmarłych kapłanów i dał im udział w Twoim chwalebnym zmartwychwstaniu.