Droga Krzyżowa 13 PDF  Array Drukuj Array  Email

MODLITWA O MĄDROŚĆ

Najważniejszą cnotą w życiu chrześcijanina jest mądrość. Ona bowiem decyduje o wartości człowieka i o ilości dobrych owoców, jakie wyda w swoim życiu. Ona też decyduje o wygraniu zarówno doczesności, jak i wieczności. Mądrość jest wielkim darem Boga, o który trzeba ustawicznie prosić. Ta droga krzyżowa będzie naszą modlitwą o dar mądrości dla nas i dla naszych najbliższych.

STACJA I

Jezus w milczeniu przyjmuje wyrok śmierci

Panie, bywały dni, gdy utrudzony mówieniem upadałeś ze zmęczenia. Nauczanie było Twoją praca. Kiedy jednak Piłat wydaje na Ciebie wyrok śmierci — nie mówisz ani jednego słowa. Jest bowiem czas mówienia i jest czas milczenia.

Naucz nas, Panie, tej mądrości, która wie kiedy mówić, a kiedy milczeć.

STACJA II

Pan Jezus przyjmuje krzyż

Istota mądrości polega na posłuszeństwie Bogu. Twoim pokarmem, Panie było pełnienie woli Ojca nawet wtedy, gdy była ona bolesna, jak drzewo Twego krzyża.

Udziel nam światła, byśmy zrozumieli, że nasza mądrość jest zawarta w wiernym posłuszeństwie Bogu.

STACJA III

Pan Jezus upada po raz pierwszy

Mądrość umie liczyć się ze słabością. Układając wszelkie plany życiowe zawsze bierze pod uwagę ludzką słabość. Prawdziwa mądrość nawet w słabości potrafi odkryć moc. Dla niej nawet upadek jest krokiem naprzód.

Panie Jezu, powstający z ziemi, naucz nas uczyć się mądrości na własnych błędach i słabościach.

STACJA IV

Spotkanie Matki z Synem

Matka wspomaga Syna i Syn wspomaga Matkę. Przez swoja bliskość, przez wymianę spojrzeń, dodają sobie wzajemnie sił, potrzebnych do trwania na drodze pełnienia woli Ojca. Człowiek mądry umie być blisko tych, których kocha, zwłaszcza, gdy dotknęło ich doświadczenie.

Panie, naucz nas mądrego wspierania ludzi cierpiących.

STACJA V

Szymon z Cyreny pomaga Chrystusowi

Człowiek mądry to człowiek dobry. Istnieje wewnętrzna zależność dobroci i mądrości. Prawdziwa dobroć musi być mądra.

Naucz nas, Panie, mądrości, która jest dobrocią i dobroci, która zawsze promieniuje mądrością.

STACJA VI

Odważna Weronika ociera twarz Chrystusowi

Mądrość jest odważna. Gdzie brak mądrości, tam brak ewangelicznej odwagi. Niewielu jest dziś ludzi odważnych, bo niewielu jest prawdziwie mądrych.

Panie Jezu, nagradzający odwagę Weroniki wizerunkiem swojej Twarzy odbitym na jej chuście, wypełnij nasze serca odważną mądrością.

STACJA VII

Pan Jezus ponownie upada

Mądrość nigdy nie ulegnie pokusie zwątpienia. Zwątpienie bowiem polega na puszczeniu ręki Boga, na rezygnacji z wędrowania z Tobą, Panie. Taki gest jest dowodem największej głupoty. Człowiek zostaje sam.

Panie Jezu, trwający na krzyżowej drodze, ukaż nam wielkość zła zawartego w zwątpieniu i wspomagaj, aby pokusa zwątpienia nie dotknęła naszego serca.

STACJA VIII

Pan Jezus poucza jerozolimskie kobiety

Usta człowieka mądrego są zawsze gotowe pouczać tych, którzy błądzą, którzy trwają w niewiedzy. A uszy człowieka mądrego są zawsze otwarte na przyjęcie pouczenia. Mądrości ciągle trzeba się uczyć, nawet wtedy, kiedy ktoś uczy jej innych.

Panie Jezu, pouczający jerozolimskie kobiety, otwórz nasze serca na przyjęcie pouczeń od ludzi mądrych.

STACJA IX

Pan Jezus jeszcze raz upada

Mądrość jest wytrwała. Potrafi pokonać wszystkie trudności i osiągnąć zamierzony cel. Potrafi przezwyciężyć najtrudniejsze chwile zniechęcenia i wytrwale wędrować drogą pełnienia woli Boga.

Powstający z upadku, Panie, naucz nas mądrej wytrwałości.

STACJA X

Pan Jezus odarty z szat

Człowiek mądry jest człowiekiem czystym. Czystość bowiem to umiejętność zachowania harmonii w swoim wnętrzu, to podporządkowanie ciała duchowi, to pełna odpowiedzialność za siebie i za innych.

Panie Jezu, prosimy Cię, udziel nam tej mądrości, która wprowadza harmonię w nasze wnętrze i wypełnia pokojem nasze postępowanie.

STACJA XI

Pan Jezus przybity do krzyża

Tu na ziemi najtrudniej dostrzec sens cierpienia. Tylko wielka mądrość, która umie oczami Boga spojrzeć na dzieje człowieka, umie również w cierpieniu dostrzec element twórczy, ubogacający, zbawczy.

Panie o przebitych rękach i nogach, prosimy, niech godziny naszego cierpienia będą szkołą doskonalenia naszej mądrości.

STACJA XII

Pan Jezus na krzyżu

,,Boże mój, czemuś mnie opuścił?". Najcięższy moment w życiu Chrystusa na ziemi. Modlitwa rzucona w milczące niebo. Mądrość umie nawet takie opuszczenie przyjąć, wiedząc, że jest ono czasem doskonalenia zawierzenia i miłości Boga.

Panie, opuszczony na krzyżu, udziel nam mocy mądrego przeżywania i przezwyciężania kryzysów w naszym życiu.

STACJA XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża

Przebite Serce już nie pracuje. Jezus nie żyje. Trudził się przez lata, ale zawsze liczył się z kresem ziemskiej wędrówki. Kto nie liczy się ze śmiercią, nie potrafi mądrze przeżyć ani jednego dnia.

Naucz nas, Panie, pełnego pokoju myślenia o śmierci naszej i naszych bliskich.

STACJA XIV

Chrystus złożony do grobu

Człowiek mądry dostrzega nie tylko śmierć, dostrzega również życie wieczne. Mądrość nie lęka się grobu. Wchodzi do niego wiedząc, że może z niego wyjść. Świadomość czekającej nas wieczności w domu kochającego Ojca decyduje o chrześcijańskiej mądrości.

Panie, spraw, niech wiara w życie wieczne kształtuje oblicze każdego naszego dnia.

ZAKOŃCZENIE

Panie Jezu, kończąc naszą modlitwę o mądrość dla nas i dla tych, których kochamy, prosimy Cię o łaskę wytrwania w tej modlitwie. Sama bowiem modlitwa o mądrość jest już dowodem mądrości człowieka, dowodem jego troski o to, co w życiu jest najcenniejsze. Spraw, abyśmy nigdy nie przestali prosić Ciebie o ten jeden z największych darów, dar prawdziwej mądrości.

(ks. Edward Staniek)